M-Homza s.r.o.

Nové Sady 138


951 24, Nové SadyTel.: 0905 411 916


        0915 116 579

Cenník

Maliarske práce v exteriéroch a interiéroch vykonávame komplexne s dodaním maliarskych materiálov, náradia, pomocných rebríkov, lešenárskych klietok, lešení, vysokozdvižných lavičiek a to vrátane vypratania, vyčistenia, zakrývania zariadení, podláh, okien, dverí až po konečné upratanie.
Cena prác je závislá od:

● druhu maliarskych prác (nová malba stien, sadrokartónu, alebo oprava starej malovky, oškrabaním, opravou omietok, sadrokartónov, stierkovaním...)
● účelu (hygienická, protiplesňová, zmena farebného odtieňa...)
● použitého maliarskeho materiálu
● použitia pracovného náradia
● použitia pracovného lešenia
● komplexnosť realizovaných prác (vypratanie, vyčistenie, zakrývanie, upratanie)
● konečného rozsahu prác (do 1000m2, nad 1000m2, do 5000m2, nad 5000m2)

Na základe vašich požiadaviek Vám radi vytvoríme naše návrhy a cenovú ponuku Stačí ak nám zavoláte a dohodneme si osobné stretnutie...(obhliadka objektu, zistenie požiadaviek, určenie potrebných množstiev materiálu a konkrétnych stavebných prác).